ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassing 

In deze algemene voorwaarden staan de regels voor elk aanbod, alle diensten en overeenkomsten die Yogastudio Aalst-Waalre met je aangaat. 

2. Aanmelden

Je meldt je aan door contact met ons op te nemen en je in te schrijven via onze website. Hiermee sluiten we een overeenkomst. Je hebt hierbij de keuze om een proefles, losse les of een rittenkaart te kopen. Je kunt ook een abonnement afsluiten. Koop je een rittenkaart dan betaal je een vast bedrag en mag je 10 lessen volgen binnen 6 maanden. Daarna is deze rittenkaart niet meer geldig. 

Wanneer je een abonnement met ons afsluit dan kan dit op elke dag van de maand ingaan en is de looptijd vanaf dat moment minimaal 2 maanden. Hierna loopt het abonnement voor onbepaalde tijd door en mag je op elk moment opzeggen of wijzigen. We houden je daarbij wel aan een opzegtermijn of termijn van wijziging van een maand. Wil je opzeggen of het abonnement wijzigen dan kun je dit alleen doen door een e-mail te sturen naar info@yogastudioaalstwaalre.nl. Je opzegging of wijziging is definitief nadat je van ons een bevestiging per e-mail hebt ontvangen.

Ben je een bedrijf, neem je deel aan een workshop of wil je een privéles volgen dan kunnen we ook andere afspraken met je maken.

3. Betaling

Wanneer je een abonnement met ons aangaat dan geef je toestemming en machtig je ons voor vooruitbetaling via automatische incasso. We incasseren het abonnementsgeld voor het eerst op de dag waarop je abonnement is ingegaan en vervolgens maandelijks op dezelfde datum. De prijs van het abonnement is een gemiddelde over een geheel jaar en is gebaseerd op 48 lesweken per jaar.

We werken via onze website met een applicatie van een extern bedrijf. Via deze applicatie kun je lessen boeken en annuleren, verloopt de automatische incasso en kun je betalingen doen van de rittenkaarten en losse lessen. Nadat je de betaling hebt gedaan kun je gebruik maken van onze lessen. We mogen je de toegang tot de les weigeren wanneer betaling nog niet heeft plaatsgevonden. 

De actuele prijzen van de lessen zijn te vinden op onze website. We mogen onze prijzen op elk moment aanpassen. Verhoging van onze prijzen zullen we tijdig aankondigen via de website en nieuwsbrief.

We kunnen ervoor kiezen om andere betaalafspraken met je te maken. In dat geval is de betalingstermijn 14 dagen.

4. Lessen

Het actuele rooster van onze lessen kun je bekijken op onze website. Aan het rooster kun je geen rechten ontlenen. We mogen het rooster, de inhoud van de les, de docent en de locatie waar de les wordt gegeven op elk moment wijzigen. Op nationale feestdagen komen de lessen te vervallen.  Lessen die vervallen of die je om andere redenen mist kun je inhalen binnen je abonnementsperiode van die maand . Het wijzigen of vervallen van lessen geeft je geen recht op terugbetaling. 

Gedurende 4 weken per jaar zijn wij vanwege vakantie gesloten. Je lessen die in deze vakantieperiode vervallen kun je niet inhalen. Voor een actueel overzicht van de vakantieperiode kun je onze website raadplegen.  

Is sprake van overmacht dan kunnen we niet gehouden worden om de gemaakte afspraken na te komen. 

5. Verhindering

Ben je verhinderd om deel te nemen aan een les dan meld je dit voorafgaand aan de les. Betreft het een groepsles dan meld je dit uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les. Betreft het een privéles dan meld je dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de les. Bij geen of te late afmelding vervalt je mogelijkheid om de les in te halen.

6. Eigen risico 

We vragen je om onze instructies tijdens de lessen correct op te volgen. Tevens spreken we af dat je onze huisregels naleeft. Je kunt deze lezen op onze website. Leef je onze huisregels niet na dan mogen wij je na een waarschuwing weigeren om nog verder deel te nemen aan onze lessen. Je deelname aan onze lessen is geheel op eigen risico. Zijn er bijzonderheden ten aanzien van je lichamelijke gesteldheid of is sprake van medicijngebruik die een gezonde deelname aan onze lessen beïnvloedt dan laat je dit ons bij aanmelding weten. Ontstaan deze bijzonderheden pas later dan meldt je dit ons zo snel mogelijk. Twijfel je aan je gezondheid dan adviseren we je om eerst een huisarts of specialist te raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of indirecte schade, zoals gevolgschade of geleden schade in de uitoefening van een beroep of bedrijf die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan onze lessen. 

7. Klacht

Heb je een klacht dan laat het ons weten. We zullen ons uiterste best doen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit nodig is kunnen we een bemiddelaar inschakelen.Op alle afspraken die we maken is het Nederlands Recht van toepassing. 

8. Privacy

Wij hechten veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met je privacy. Onze cookie en privacyverklaring kun je terugvinden op onze website. Je kunt hierin lezen wat we doen om je privacy te waarborgen en welke rechten je hebt op het gebied van privacy.

9. Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.